دانلود فایل(بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش)

فهرست مطالب : فصل اول : تعریف سازمان انواع سازمان ترکیب سازمانی نظریه های سازمانی نظریه سازمان رسمی ویژگیهای بوروکراسی نوع شناسی اقتدار نظریه تیلور نظریه هانری فایول اهداف سازمان ها اهمیت مطالعه سازمان فصل دوم : ساخت و نظام آموزش و پرورش تالکوت پارسوبررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش||بی جی34008253|bgm34015326|نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش,نظریه پارسونز,ویژگی های بوروکراسی
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب :

فصل اول :

تعریف سازمان

انواع سازمان

ترکیب سازمانی

نظریه های سازمانی

نظریه سازمان رسمی

ویژگیهای بوروکراسی

نوع شناسی اقتدار

نظریه تیلور

نظریه هانری فایول

اهداف سازمان ها

اهمیت مطالعه سازمان

فصل دوم :

ساخت و نظام آموزش و پرورش

تالکوت پارسونز

عناصر اولیه نظام پارسونزی

نظام ها و محیط ها

چه نوع نظام هایی وجود دارد

روابط سیبرنتیک میان چهار جزء نظام کل

تکامل اجتماعی

تحقیق در انواع اجتماعات و جوامع

نظریه کنش پارسونز

واحد کنشی

اشکالات نظریه کنش پارسونز

کارهای اخید در زمینه نظریه کنش

مسائل کارکردی سازمان ها

محدودیت های نظریه سیستمی پارسونز

کتابنامه

قسمتی از متن :

سازمان عبارت از یک رشته منظم و عقلایی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تامین هدف های مشترک خاص برقرار می گردد.

سازمان عبارت است از مراحل تشخیص و گروه بندی فعالیت ها، تعیین و تفویض اختیار و مسئولیت ها و برقراری ارتباط بین افراد به منظور حسن انجام کار، به طوری که هدف یا هدف های مورد نظر در حد مطلوب تحقق یابند.

«تعریف سازمان از نظر بارنارد»: یک سیستم فعالیتها یا نیروهای خودآگاه و هماهنگ شخصی یا یک سیستم فعالیت های وابسته به هم می باشد.

تعریف سازمان رسمی: سازمانی که دارای استمرار بوده و وظیفه یا وظایف معین را در محدودة قوانین و مقررات اجرا می کند. استمرار و تداوم در سازمان با استفاده از نگهداری سوابق اقدامات، تصمیمات و مقررات به صورت کتبی تامین می شود هر سازمان رسمی طبعا شکل و ترکیب معینی دارد که به وسیله آن روابط مشاغل بر پایه سلسله مراتب اداری نشان داده می شودشبکة روابط نامبرده ترکیب سازمان رسمی را تشکیل می دهد که معمولاً به شکل هرم یا مثلثی مجسم می گردد و در معنای محدود از جمع رده های سازمانی به ترتیب سلسله مراتب اداری تشکیل می شود.

تعریف سازمان غیر رسمی: به گفتة سایمون، اسیتبرگ و تامپسون سازمان غیر رسمی عبارت است از الگوهای رفتارهای واقعی – یعنی شیوه ای که اعضای سازمان واقعات رفتار می کنند که با طرح رسمی سازمان مطابقت ندارند.

ترکیب سازمانی:

سازمان به مثابه یک سیستم یا نظام از اجزای مهمی تشکیل شده که هر یک از این اجزا از ساختار و یا کارکرد ویژه ای برخوردار است و به وسیله نظریه های سیستمی می توان اجزای ان را تغییر داد. به همین دلیل اساسی ترین بنیان در سازمان، افراد آن سازمان است که هر یک از آنها، از احساسات، تمایلات، شخصیت، انگیزه ها، صفات و وی ژگی های متفاوتی برخوردارند و در حقیقت روح سازمان را تشکیل می دهند. نگرش به تقسیم بندی سازمان از این بعد، آن را به سازمان رسمی و غیر رسمی تبدیل می کند.

سازمان رسمی از ویژگی های ساختار رسمی، سلسله مراتب، تقسیم اختیارات، کانال های ارتباطی، روابط رسمی، هدف ها، خط مشی ها، روش ها و سایر عوامل مدیریتی برخوردارند که به عملیات سازمان کمک می کنند.

سازمان های غیر رسمی از شبکة رفتاری و ارتباطی بین افراد، که رد نتیجه تعامل و همبستگی میان آن ها در گروه های انسانی شکل گرفته اند، به وجود می آیند. بنابراین ماهیت هر سازمان تحت تاثیر ترکیب این دو سازمان (رسمی و غیر رسمی) قرار می گیرد که نقش افراد در آن تعیین کننده است، زیرا هر یک از آنان تحت تاثیر تصورات و انتظارات خود به دنبال موقعیت مناسب و ایفای نقش در ساختار سازمان قرار خواهند گرفت.


مطالب دیگر:
📃بررسی اصول و مفاهیم قانون هوک📃بررسی مراحل ساخت فنداسيون ساختمانهاي اسكلت فلزي📃بررسی تاريخچه مصرف چوب📃رانت خواري و مداخله دولت📃ضرورت ايجاد تيم هاي کاري و مراحل شکل گيري آنها📃آشنایی با رشته مهندسی کامپیوتر📃بررسی و ارزيابي ريسك پل با استفاده از روش تركيبي تحليل سلسله مراتبي AHP/DEA📃بررسی بانكداري الكترونيك در ایران📃بررسی سقوط حق حبس در قاعده اقدام📃بررسی جایگاه زنان در نهضت مشروطيت ايران📃بررسی اثرات زندان بر سلامت روان زندانيان سلامت روان در زندان هاى ايران📃استفاده بهینه و نگهداری از اتومبیل📃بررسی بنا و فضاهای مختلف مدرسه ایران زمین📃مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار📃مقایسه بهره‌وری نیروی کار در بخش های خصوصی و دولتی📃بررسی بيماري موزائيك در سيب📃بررسی بیماری پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl و مبارزه با آن📃بررسی خسارات شريانهاي حياتي و شبکه توزیع و خطوط راه آهن ناشي از زلزله📃بررسی نسبت و ارتباط وصيت و ارث در فقه اسلامي📃پروپوزال آماده: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گسترش کار خیابانی کودکان📃مروري بر زندگينامه و آثار كارل تئودور دراير📃بررسی پل ها و انواع آن📃بررسی کاشت و پرورش خیار در گلخانه📃بررسی سبک ممفیس در طراحی Memphis و زندگینامه رهبر سبک ممفیس📃بررسی کاشت و تکثیر گیاهان زینتی